Minister Pracy i Polityki Społecznej zapowiada udział w debacie w Brzesku

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, weźmie udział w debacie, która odbędzie się 25 maja o godzinie 12.00 w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku.

Według obliczeń Komisji Europejskiej w latach 2020-2060 osoby w wieku powyżej 65 lat będą stanowić prawie 30% naszego społeczeństwa. Unia Europejska nie może wprowadzać prawnie wiążących przepisów dotyczących polityki senioralnej ani określać wysokości emerytur. Może natomiast zachęcać do wymiany dobrych praktyk pomiędzy krajami członkowskimi, aby uczyły się od siebie nawzajem. Słuchacze debaty dowiedzą się, jakie są założenia polskiej polityki senioralnej, i które z nich warto promować wśród pozostałych państw UE.

Oprócz Ministra Pracy i Polityki Społecznej udział w dyskusji zapowiedzieli także ks. prof. Norbert Pikuła, gerontolog, kierownik Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.